dcsimg
صورة <i>Hylocomium splendens</i> W. P. Schimper ex B. S. G. 1852
Life » » Archaeplastida » » Bryophyta » » Hylocomiaceae »

Hylocomium splendens W. P. Schimper ex B. S. G. 1852