Synziphosurida is an order of كلابيات القرون.

تحتوي موسوعة الحياة على بيانات عن 2 سمات، بما فيها:

الحوادث المعروفة، والعينات المجموعة، وملاحظات Synziphosurida