David Eickhoff   cc-by

Dodonaea viscosa (شث دابق) is a species of Archaeplastida in the family صابونية.

تحتوي موسوعة الحياة على بيانات عن 79 سمات، بما فيها:

الحوادث المعروفة، والعينات المجموعة، وملاحظات شث دابق