صورة <i>Phyllorhiza punctata</i> Lendenfeld 1884
Life » » Metazoa » Cnidaria » Scyphozoa » » Mastigiidae »

Phyllorhiza punctata Lendenfeld 1884

sidesplotch   cc-by-nc-4.0

Phyllorhiza punctata is a species of Cnidaria in the family Mastigiidae.

تحتوي موسوعة الحياة على بيانات عن 24 سمات، بما فيها:

Known occurrences, collected specimens and observations of Phyllorhiza punctata Lendenfeld 1884. View this species on GBIF