Richard Parker   cc-by-nc-sa

Chamoidea is a superfamily of ذوات الصدفتين.

تحتوي موسوعة الحياة على بيانات عن 23 سمات، بما فيها:

الحوادث المعروفة، والعينات المجموعة، وملاحظات Chamoidea