Michael   cc-by-nc-sa

Globigerinina is a suborder of منخربات.

تحتوي موسوعة الحياة على بيانات عن 12 سمات، بما فيها:

الحوادث المعروفة، والعينات المجموعة، وملاحظات Globigerinina Delage & Hérouard 1896