Michael   cc-by-nc-sa

Globorotalioidea is a superfamily of منخربات.

تحتوي موسوعة الحياة على بيانات عن 15 سمات، بما فيها:

الحوادث المعروفة، والعينات المجموعة، وملاحظات Globorotalioidea Cushman 1927