Pterozonium is a genus of Archaeplastida in the family ديشارية.

تحتوي موسوعة الحياة على بيانات عن 9 سمات، بما فيها:

الحوادث المعروفة، والعينات المجموعة، وملاحظات Pterozonium