صورة <i>Suillus pungens</i> Thiers & A. H. Sm. 1964
Life » » Fungi » » دعاميات » » Suillaceae »

Suillus pungens Thiers & A. H. Sm. 1964

  cc-by-sa-3.0

Suillus pungens is a species of Fungi in the family Suillaceae.

تحتوي موسوعة الحياة على بيانات عن 3 سمات، بما فيها:

Known occurrences, collected specimens and observations of Suillus pungens Thiers & A. H. Sm. 1964. View this species on GBIF