Statistics

Data Object Statistics

Comparing Mar 09, 2013 and Mar 16, 2013

Data objects
Mar 09, 2013 5,116,315
Mar 16, 2013 5,152,176
Text objects
Mar 09, 2013 2,848,557
Mar 16, 2013 2,876,560
Image objects
Mar 09, 2013 1,519,448
Mar 16, 2013 1,527,260
Video objects
Mar 09, 2013 9,780
Mar 16, 2013 9,828
Audio objects
Mar 09, 2013 28,579
Mar 16, 2013 28,579
Map objects
Mar 09, 2013 646,820
Mar 16, 2013 646,818
Trusted data objects
Mar 09, 2013 4,684,269
Mar 16, 2013 4,691,256
Unreviewed data objects
Mar 09, 2013 453,722
Mar 16, 2013 482,683
Untrusted data objects
Mar 09, 2013 1,929
Mar 16, 2013 1,929
Trusted or unreviewed but hidden
Mar 09, 2013 6,084
Mar 16, 2013 6,093