Statistics

Data Object Statistics

Comparing Nov 27, 2012 and Dec 04, 2012

Data objects
Nov 27, 2012 4,990,448
Dec 04, 2012 4,996,692
Text objects
Nov 27, 2012 2,810,905
Dec 04, 2012 2,815,306
Image objects
Nov 27, 2012 1,417,055
Dec 04, 2012 1,418,887
Video objects
Nov 27, 2012 9,562
Dec 04, 2012 9,576
Audio objects
Nov 27, 2012 28,574
Dec 04, 2012 28,574
Map objects
Nov 27, 2012 661,128
Dec 04, 2012 661,125
Trusted data objects
Nov 27, 2012 4,573,885
Dec 04, 2012 4,579,616
Unreviewed data objects
Nov 27, 2012 437,071
Dec 04, 2012 437,618
Untrusted data objects
Nov 27, 2012 1,725
Dec 04, 2012 1,726
Trusted or unreviewed but hidden
Nov 27, 2012 11,291
Dec 04, 2012 11,410