Overview

Distribution

Alle materiaal in het KBIN was voor de revisie niet als deze soort herkend. Minstens 11 kolonies zijn verzameld op de Vlaamse Banken tussen 1899 en 1907 (collectie KBIN). Loppens (1906) herkende deze soort wel en bestempelde ze als zeldzaam op schelpen en stenen uit de kust. Zeker 32 overleden kolonies werden in 2004 en 2005 gevonden op stenen en schelpen op de Hinderbanken. Spoelt niet vaak aan op plastic voorwerpen: in Zeebrugge in 1999 en 2000, in Oostende in 2000 en in Westkapelle (NL) in 2004. Bloklander & Leenhouts (1948) melden het aanspoelen van een kolonie in het najaar van 1947 in Nederland.
Creative Commons Attribution 3.0 (CC BY 3.0)

© WoRMS for SMEBD

Source: World Register of Marine Species

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Physical Description

Diagnostic Description

Description

Vormt een uitgebreide korst. Zoïden 0,4 tot 0,5 mm lang, ovaal tot zeshoekig, vaak onregelmatig of kronkelig in omtrek, convex, gescheiden door diepe groeven. Frontaal oppervlak dik, grof gekorreld, van glinsterend glasachtig tot korrelig en dof, met marginale poriën. Opening ruw vierhoekig met een lage en brede lyrula. De opening heeft een lage peristoom die snel verdikt en de opening verbergt. Zelden zie je twee distale orale stekels op zoïden aan de rand van de kolonie. Avicularia elliptisch, proximaal aan de opening vervat in het peristoom en loodrecht op de opening. Vervangende avicularia komen soms voor, marginaal op het frontaal oppervlak. De gewone of de vervangende avicularia kunnen vervangen zijn door een groot, breed spatelvormig avicularium. Broedkamers bolrond, grof gekorreld met een enkele porie, die door voortschrijdende verkalking verdwijnt. Embryo’s rood. Ancestrula ovaal, het frontale membraan omringd door 9 stekels.
  • De Blauwe, H. (2009). Mosdiertjes van de Zuidelijke Bocht van de Noordzee. Determinatiewerk voor België en Nederland. Uitgave Vlaams Instituut voor de Zee, Oostende: 464pp.
Creative Commons Attribution 3.0 (CC BY 3.0)

© WoRMS for SMEBD

Source: World Register of Marine Species

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Ecology

Habitat

Depth range based on 4 specimens in 1 taxon.

Environmental ranges
  Depth range (m): 52 - 79

Graphical representation

Depth range (m): 52 - 79
 
Note: this information has not been validated. Check this *note*. Your feedback is most welcome.

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Disclaimer

EOL content is automatically assembled from many different content providers. As a result, from time to time you may find pages on EOL that are confusing.

To request an improvement, please leave a comment on the page. Thank you!