Biodiversity Heritage Library

The following bibliography has been generated by automated services. BHL uses taxonomic intelligence tools to locate, verify, and record scientific names located within the text of each digitized page in the BHL digital collection.

View Discovered Bibliography in BHL

Title Year Details References
Az állat-ország fölosztva alkotása szerint : alapul szolgálandó az állatok természetleirásához s bevezetésul az összehasonlitó bonctanhoz / Cuvier báró ... által ... a második átnézett és öregbített kiadás szerint fordította Vajda Péter ... I. kötet. ; External link. 1841 Budán :A Magyar Királyi Egyetem Betuivel. A M. Acadm. költségein,1841. 1
Page 159 External link.

Disclaimer

EOL content is automatically assembled from many different content providers. As a result, from time to time you may find pages on EOL that are confusing.

To request an improvement, please leave a comment on the page. Thank you!