Overview

Comprehensive Description

General Description

This species grows as erect colonies, often with knobbly protuberances.  Latin: condylus, knob; cinereus, grey

Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 (CC BY-NC 3.0)

© Natural History Museum, London

Source: Bryozoa of the British Isles

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Distribution

Tussen 1900 en 1910 zijn meerdere kolonies verzameld op de Vlaamse Banken en nabij de Scheldemonding (collectie KBIN). Opgerichte koloniedelen spoelen af en toe aan op het strand na stormen. In België zijn korstvormige kolonies aangetroffen op krabbenschilden (aangespoeld te Zeebrugge in 2005) en op Hinia reticulata en Natica bewoond door een heremietkreeft (opgevist op de Hinderbanken in juni 2005). In 2003 zijn kolonies ontdekt op de strandhoofden in Koksijde. Daarna worden ze er jaarlijks aangetroffen, in het najaar zijn ze korstvormig, in het voorjaar vertonen de meeste kolonies een dichte massa van opgerichte delen (De Blauwe, 2004a). In februari 2009 zijn een tiental korstvormige kolonies aangetroffen op de rotsblokken naast het westerstaketsel in Nieuwpoort. Faasse & De Blauwe (2004) vermeldt twee kleine kolonies A. cf. condylocinereum in Zeeland (Westkapelle).
translation missing: en.license_cc_by_4_0

© WoRMS for SMEBD

Source: World Register of Marine Species

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

This species has been recorded from the southern North Sea, English Channel and Bristol Channel. There are very few published records of the species. It can be found from the LWST level down into the shallow sublittoral.

Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 (CC BY-NC 3.0)

© Natural History Museum, London

Source: Bryozoa of the British Isles

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Physical Description

Morphology

The holotype is BMNH 2002.2.1.3 from the Dover Strait, English Channel 50.65°N, 01.51°E. Colonies are grey and have a knobbly appearance. The knobs measure about 0.5mm in diameter and stick out 2.3 mm from the colony surface. The colony has a central column with branches growing from the column at intervals along its length. Part way along its length the colony splits into two stout branches, further branches then emanate from these.

Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 (CC BY-NC 3.0)

© Natural History Museum, London

Source: Bryozoa of the British Isles

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Size

The holotype (BMNH 2002.2.1.3) colony measures 8x4.5x1 cm and the paratype (BMNH 2002.2.1.4) measures 6.5x4.5x1 cm. This species is under recorded so little is known about the full extent of colony size.

Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 (CC BY-NC 3.0)

© Natural History Museum, London

Source: Bryozoa of the British Isles

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Diagnostic Description

description

Vormt eerst een uitgebreide korst op stenen, schelpen of krabben. Later ontstaan op die korst knobbelige uitgroeiingen die zich ontwikkelen tot opgerichte koloniedelen. Deze koloniedelen vertakken, zowel de hoofdtak als de vertakkingen zijn cilindrisch. Het oppervlak vertoont knobbels met een diameter van ongeveer 0,5 cm. De korst is heel goed afpelbaar van het substraat. De korst en de opgerichte delen zijn grijs tot grijsbruin. Tussen de zoïden ligt vaak een ondiepe spleet, die in een slibrijke omgeving opgevuld raakt met slib. Daardoor kan de kolonie een bruinachtige kleur hebben, wat verwarring met A. diaphanum in de hand werkt. De zoïden hebben 18-19 tentakels, meestal 18. Materiaal uit de infralitorale franje te Koksijde had echter meestal 16-17 tentakels. In het voortplantingsseizoen is er een intertentaculair orgaan aanwezig en worden eieren gelost in de waterkolom die pas daar uitgroeien tot larve.
  • De Blauwe, H. (2009). Mosdiertjes van de Zuidelijke Bocht van de Noordzee. Determinatiewerk voor België en Nederland. Uitgave Vlaams Instituut voor de Zee, Oostende: 464pp.
translation missing: en.license_cc_by_4_0

© WoRMS for SMEBD

Source: World Register of Marine Species

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Look Alikes

This species looks similar to Alcyonidium diaphanum but it is grey in colouration rather than honey-brown.

Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 (CC BY-NC 3.0)

© Natural History Museum, London

Source: Bryozoa of the British Isles

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Life History and Behavior

Reproduction

Histological examination has shown the presence of numerous small oocytes during the development of the ovary. The presence of an intertentacular organ has also been observed. These strategies are usually associated with species that broadcast their larvae.

Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 (CC BY-NC 3.0)

© Natural History Museum, London

Source: Bryozoa of the British Isles

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Growth

Colonies grow as erect, gelatinous structures, adherent to the seabed or to shells and small boulders.

Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 (CC BY-NC 3.0)

© Natural History Museum, London

Source: Bryozoa of the British Isles

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Disclaimer

EOL content is automatically assembled from many different content providers. As a result, from time to time you may find pages on EOL that are confusing.

To request an improvement, please leave a comment on the page. Thank you!