Overview

Comprehensive Description

additional information

Named after prof. Gustave Gilson (1859-1944), former Director of the "Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique"
  • De Blauwe, H. (2006). Bryozoa on shells from the Kwintenbank, Southern Bight of the North Sea (Belgium). Bull. Kon. Belg. Inst. Natuurwet. Biologie 76: 125-138.
Creative Commons Attribution 3.0 (CC BY 3.0)

© WoRMS for SMEBD

Source: World Register of Marine Species

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Distribution

Tot vandaag slechts verzameld op de Kwintebank (24 kolonies in 2004) en de Westhinderbank (15 kolonies in 2005). Van nergens anders gekend.
  • De Blauwe, H. (2009). Mosdiertjes van de Zuidelijke Bocht van de Noordzee. Determinatiewerk voor België en Nederland. Uitgave Vlaams Instituut voor de Zee, Oostende: 464pp.
Creative Commons Attribution 3.0 (CC BY 3.0)

© WoRMS for SMEBD

Source: World Register of Marine Species

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Physical Description

Diagnostic Description

Description

Vormt een kleine kolonie op de binnenzijde van schelpkleppen. Zoïden ovaal, convex. Frontaal oppervlak fijn gekorreld, marginale poriën niet dicht opeen en niet gescheiden door richels. Opening met een korte brede lyrula met concave boord. Stompe scharnierpunten aanwezig. 6 orale stekels, 4 ingeval er een broedkamer aanwezig is. Peristoom dun en vaak beschadigd. Broedkamers rusten op het substraat, al aanwezig in kolonies van een tiental zoïden.
  • De Blauwe, H. (2009). Mosdiertjes van de Zuidelijke Bocht van de Noordzee. Determinatiewerk voor België en Nederland. Uitgave Vlaams Instituut voor de Zee, Oostende: 464pp.
Creative Commons Attribution 3.0 (CC BY 3.0)

© WoRMS for SMEBD

Source: World Register of Marine Species

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Disclaimer

EOL content is automatically assembled from many different content providers. As a result, from time to time you may find pages on EOL that are confusing.

To request an improvement, please leave a comment on the page. Thank you!