Overview

Distribution

Waarschijnlijk heel algemeen op stenen bij de Westhinderbank. Het is aan te raden de kolonies te reinigen en foto’s te nemen met een elektronenmicroscoop om tot een betrouwbare determinatie te komen. Verwarring met S. cuspidata en S. auriculata is niet denkbeeldig. De collectie van het KBIN bevat mogelijks veel kolonies van deze soort, verzameld tussen 1899 en 1911 op de Vlaamse Banken. Deze kolonies werden tijdens de revisie niet tot op soort gedetermineerd. Van het materiaal verzameld in 2004-2005 bij de Westhinderbank zijn slechts van een paar kolonies beelden met een elektronenmicroscoop gemaakt (De Blauwe, 2009).
  • De Blauwe, H. (2009). Mosdiertjes van de Zuidelijke Bocht van de Noordzee. Determinatiewerk voor België en Nederland. Uitgave Vlaams Instituut voor de Zee, Oostende: 464pp.
translation missing: en.license_cc_by_4_0

© WoRMS for SMEBD

Source: World Register of Marine Species

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Schizomavella teresae is known from Galicia, the Bay of Biscay , off Roscoff, the Hinderbanks in Belgium and several localities in the English Channel.

Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 (CC BY-NC 3.0)

© Natural History Museum, London

Source: Bryozoa of the British Isles

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Physical Description

Morphology

Schizomavella teresae is an encrusting bryozoan that forms small patch-like colonies which are composed of a single layer of autozooids. Autozooids are rectangular to polygonal and arranged in regular radiating series. They are 0.4-0.5 by 0.22-0.34 mm.

Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 (CC BY-NC 3.0)

© Natural History Museum, London

Source: Bryozoa of the British Isles

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Diagnostic Description

Description

Vormt een kleine korst. Zoïden in uitstralende rijen. Zoïden 0,4 tot 0,5 mm lang en hoekig. Opening min of meer rond met kleine sinus en brede scharnierpunten die puntig zijn ter hoogte van de sinus. Jonge zoïden kunnen 2 orale stekels dragen. Het peristoom vormt een stekelige ring rond de opening. Het knobbelig frontale oppervlak draagt relatief grote en weinig poriën. Avicularia loodrecht op het zoïdenoppervlak, net proximaal van de sinus in de binnenzijde van het peristoom. Te onderscheiden van S. cuspidata door de meer afgeronde opening, de kleine sinus en de vorm van de scharnierpunten. Broedkamers breder dan lang met weinig grote poriën, vaak knobbelig. Embryo’s roze.
  • De Blauwe, H. (2009). Mosdiertjes van de Zuidelijke Bocht van de Noordzee. Determinatiewerk voor België en Nederland. Uitgave Vlaams Instituut voor de Zee, Oostende: 464pp.
translation missing: en.license_cc_by_4_0

© WoRMS for SMEBD

Source: World Register of Marine Species

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Ecology

Habitat

The species is able to colonise shells in subtidal waters.

Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 (CC BY-NC 3.0)

© Natural History Museum, London

Source: Bryozoa of the British Isles

Trusted

Article rating from 0 people

Default rating: 2.5 of 5

Disclaimer

EOL content is automatically assembled from many different content providers. As a result, from time to time you may find pages on EOL that are confusing.

To request an improvement, please leave a comment on the page. Thank you!