Urophycis tenuis - Juvenile white hake

© WoRMS for SMEBD