Epitonium jolyi (Monterosato, 1878)

© WoRMS for SMEBD