Nezumia bairdii, Syscenus infelix

© WoRMS for SMEBD