Diastylis rathkei (Krøyer, 1841)

© WoRMS for SMEBD