Van Beneden; de Selys Longchamps (1913, figuur B)

© WoRMS for SMEBD