Image of Gonepteryx rhamni rhamni

© Marek Velechovský