Spergularia salina (Lesser Sea-spurrey / Zilte schijnspurrie) 1238

Bas Kers