Older version of Pleurobrachia pileus

© WoRMS for SMEBD