Dingiso or bondegezou (Dendrolagus mbaiso),

© Olingo