Tremella mesenterica - keltahytykkä

© Kari Pihlaviita