Beania mirabilis Johnston, 1840

© WoRMS for SMEBD