Girardia tigrina (Girard, 1850)

© Álvarez-Presas, Marta