File:Chrysomya megacephala male.jpg

User:Muhammad Mahdi Karim/Author