Image of Acraspis patelloides

© 2011 Thisis A. Test