Phoca vitulina (Common seals / Gewone zeehonden) and Halichoerus grypus (Atlantic Grey Seal / Grijze zeehond) in front of Rottumerplaat

© Bas Kers