Yellow-bellied marmot (Marmota flaviventris) on Mount Tallac summit

© Miguel Vieira