Checkered White Butterfly (Pontia protodice); SE of San Manuel, AZ

© Lon&Queta