Pontia protodice, Checkered White 2, Turkey Lake, 4-29-05

© Eric Haley