File:Grubodziob c coccothraustes4.jpg

rzej Jabłecki