File:Grubodziob c coccothraustes3.jpg

rzej Jabłecki