File:Grubodziob c coccothraustes2.jpg

rzej Jabłecki