File:Grubodziob c coccothraustes1.jpg

rzej Jabłecki