Older version of File:Aythya ferina Welney 1.jpg

pyntofmyld