Older version of File:Aythya ferina Welney 2.jpg

pyntofmyld