Image of Schizothorax yunnanensis paoshanensis

armbrjw@auburn.edu