Older version of "Crossosoma bigelovii

© Anthony Mendoza