Borboleta-maria-boba (Heliconius erato phyllis)

© Cláudio Dias Timm