Sorro-do-mato (Cerdocyon thous)

© Cláudio Dias Timm