Socó-boi-escuro (Tigrisoma fasciatum salmoni)

© Cláudio Dias Timm