Image of Chamaesyce hyssopifolia

© Forest & Kim Starr