Illustration of male Aythya innotata

© L. Shyamal