Marsh harrier; Bruine kiekendief.

© foto fitis, adriaan dijksen