Older version of Sorro-do-mato (Cerdocyon thous)

Cláudio Dias Timm