Image of Shirozuella tibetina

© Xing-Min Wang, Feng Ge, Shun-Xiang Ren